86386605_4002875263059662_75048183202106
Общи условия за участие
 • В конкурса имат право да участват само момичета - ученици, на възраст между 14 и 18 години (в 8-11 клас през учебната 2020-21 г.), към момента на кандидатстване живеещи и учащи в България. Близки роднини на служители на Британското посолство и свързани лица с журито на конкурса нямат право да участват в инициативата „Посланик за един ден“.
   

 • Няма такса за кандидатстване.
   

 • В зависимост от мерките в съответния времеви период, свързани с COVID-19, ако победителките пътуват за събитие или дейност, Британското посолство ще покрие разходите, свързани с транспорт , за победителките и техен придружител.
   

 • Условия за кандидатстване и детайли за това как се кандидатства:

 • За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса 

„Ако бяхте посланик за един ден, как щяхте да помогнете на България да се възстанови след пандемията от Ковид-19 и по кои три приоритетни области бихте работили?“

 • Отговорът трябва да е под формата на есе в рамките на 200-250 думи. Есето може да е на английски или на български език.

 • Отговорите трябва да бъдат изпратени само през формата за кандидатстване, която е достъпна на адрес: www.ambassadorforaday.com. Заедно с есето, всеки участник следва да изпрати и следните лични данни за контакт: трите имена, дата на раждане, населено място, електронна поща и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от конкурса. 

 • Участниците в конкурса имат право да изпращат есета, които към момента на обявяване на конкурса „Посланик за един ден“ не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на кампанията „Посланик за един ден“ – Издръжливост, Възстановяване и Възобновяване.

 • Всеки участник може да кандидатства само веднъж в конкурса. Многобройни кандидатури от един човек ще бъдат дисквалифицирани.

 

 • Победителки от предишни издания на кампанията „Посланик за един ден“ съответно през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. нямат право да участват в настоящия конкурс.

 • Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 21 януари 2021 г. Не може да се кандидатства в конкурса след тази дата.

 • Британското посолство не поема отговорност за неполучени кандидатури, поради каквато и да е причина.​​

 • Броят на победителките се определя според броя на партниращите посланици.

 • На победителките в конкурса ще бъдат предоставени следните награди: 

-  Съвместна работа с посланик в София; 

-  Възможност за работа с неправителствена организация;

-  В зависимост от мерките в съответния времеви период, свързани с COVID-19, възможност за посещение в президентството за среща с Вицепрезидента на България – Илияна Йотова;

-  Участие в събитие на високо равнище през март 2021г., отбелзязващо Международния ден на жената. 

-  В зависимост от ситуацията с пандемията КОВИД-19, някои или  всички дейности могат да се проведат онлайн. Британско посолство ще информира участниците за всички промени  своевременно. 
 

 • Британско посолство София си запазва правото да отмени всички събития в зависимост от обстановката в дадения момент.

 

 • Условия за участие в кампанията „Посланик за един ден“:

 

-  Победителките дават съгласието си да бъдат фотографирани и/или филмирани по време на публични и онлайн изяви във връзка с кампанията „Посланик за един ден“ с цел материалът да бъде използван за популяризиране на инициативата при условие, че снимките/видеата не накърняват по никакъв начин достойнството и доброто им име.

 

-  Ако ситуацията, свързана с COVID-19 позволява пътуване, победителките трябва да имат възможността да пътуват до София.

-  Победителките трябва да имат придружител на възраст над 21 год. (родител, учител, настойник), за да могат да пътуват до София.

IMG_3332.jpg
Изисквания по съдържанието
 • За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса „Ако бяхте посланик за един ден, как щяхте да помогнете на България да се възстанови след пандемията от Ковид-19 и по кои три приоритетни области  бихте работили?”. 

 • Отговорът трябва да е под формата на есе. Есето трябва да е в рамките на 200-250 думи. Есето може да е на английски или на български език.

 • Отговорите трябва да бъдат изпратени само през формата за кандидатстване, която е достъпна на адрес: www.ambassadorforaday.com. Заедно с есето, всеки участник следва да изпрати и следните лични данни за контакт: трите имена, дата на раждане, населено място, електронна поща и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от конкурса. 

 • Участниците в конкурса имат право да изпращат есета, които към момента на обявяване на конкурса „Посланик за един ден“ не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на кампанията „Посланик за един ден“ – Издръжливост, възстановяване и възобновяване.

IMG_3523.jpg
Етапи

M

websitetimelinebg.jpg