В конкурса имат право да участват само момичета - ученици, на възраст между 14 и 18 години (в 8-11 клас през учебната 2019-20 г.), към момента на кандидатстване живеещи и учащи в България. Близки роднини на служители на Британското посолство и свързани лица с журито на конкурса нямат право да участват в инициативата „Посланик за един ден“.

 Няма такса за             кандидатстване.

Британското посолство ще покрие разходите, свързани с транспорт и настаняване, за победителките и техен придружител. Това включва пътуването до Виена, както и събитието на високо равнище в София.

Всеки участник може да кандидатства само веднъж в конкурса. Многобройни кандидатури от един човек ще бъдат дисквалифицирани.

Победителки от предишни издания на кампанията „Посланик за един ден“ съответно през 2018 г. и 2019 г. нямат право да участват в настоящия конкурс.

Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч., 12 януари 2020 г. Не може да се кандидатства в конкурса след тази дата.

Британското посолство не поема отговорност за неполучени кандидатури, поради каквато и да е причина.

Победителките в конкурса ще бъдат избрани въз основа на тяхното есе или видео на анонимен принцип по преценка на жури, състоящо се от служители на Британското посолство и независими членове. Броят на победителите ще бъде 18.

Победителките ще бъдат уведомени чрез имейл в рамките на 10 работни дни след крайния срок за кандидатстване. Ако не успеем да се свържем с победителка в рамките на четири работни дни, Британското посолство си запазва правото да изтегли наградата от победителката и да избере подгласничка измежду останалите участници. 

На победителките в конкурса ще бъдат предоставени следните награди: 

 • Съвместна работа с жена посланик в София; 

 • Възможност за посещение в президентството за среща с Вицепрезидента на България – Илияна Йотова;

 • Опит от първа ръка в международната дипломация във Виена; 

 • Участие в събитие на високо равнище в София на 5 март 2020 г.

Условия за участие в кампанията „Посланик за един ден“:

 • Победителките трябва да имат писмено родителско съгласие предвидената от закона форма да пътуват до Виена, Австрия през м. февруари 2020 г.

 • Победителките трябва да имат възможността да пътуват до София за събитието на високо равнище на 5 март 2020 г.

 • Победителките трябва да имат придружител на възраст над 21 год. (родител, учител, настойник), за да могат да пътуват до Виена през м. февруари 2020 г. и да вземат участие в събитието на високо равнище в София на 5 март 2020 г.

 • Победителките, както и техните придружители, трябва да имат валидни документи за самоличност на ЕС – лична карта и/или паспорт.

 • Победителките дават съгласието си да бъдат фотографирани и/или филмирани по време на публични изяви във връзка с кампанията „Посланик за един ден“ с цел материалът да бъде използван за популяризиране на инициативата при условие, че снимките не накърняват по никакъв начин достойнството и доброто им име.

 

Решенията на Британското посолство във връзка с всички аспекти на конкурса, в това число, но не само оценяването на кандидатите, организацията на провеждане и реда за предоставяне на наградите са окончателни и няма да се води допълнителна кореспонденция.

 

Организаторът си запазва правото да изменя реда и датите за предоставяне на наградите при възникване на необходимост, за което участниците ще бъдат уведомени.

Чрез кандидатстването си в конкурса, всеки кандидат и законния му представител дава съгласието си да бъде обвързан с горепосочените общи условия и правила за участие.

 • За участие в конкурса е необходимо всеки участник да отговори на въпроса „Ако бяхте посланик за един ден, как бихте популяризирали България на световната сцена?”. 

 • Отговорът може да е под формата на есе или видео. Есето трябва да е в рамките на 200-250 думи, а видеото трябва да е максимум две минути. Есето/видеото може да е на английски или на български език.

 • Отговорите трябва да бъдат изпратени само през формата за кандидатстване, която е достъпна на адрес: www.ambassadorforaday.com. Заедно с есето или видеото, всеки участник следва да изпрати и следните лични данни за контакт: трите имена, дата на раждане, населено място, електронна поща и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използвани с цел уведомяването на участниците за резултатите от конкурса. 

 • Участниците в конкурса имат право да изпращат есета или видеа, които към момента на обявяване на конкурса „Посланик за един ден“ не са публикувани в печатни или интернет издания, и/или с които не са участвали в други подобни конкурси. Съдържанието на есетата, както и видеата, трябва да бъде оригинално и съобразено с темата на кампанията „Посланик за един ден“ – България на световната сцена.

M